AI en robotica in Zuidoost Nederland

We leven in een uitdagende tijd met vele innovatieve technologische ontwikkelingen (denk aan AI, blockchain, robotisering, enz.). Dergelijke innovaties veranderen het gedrag van mensen en hebben disruptieve gevolgen voor markten en regio’s waarin deze innovaties plaats vinden.

AI en robotica

 

AI en robotica zijn technologische ontwikkelingen met een impact die vergelijkbaar is met de komst van de elektriciteit of het internet. De toepassingen zijn dermate groot dat het een grote invloed op het menselijk leven zal krijgen. Deze toekomst hangt bovendien niet alleen af van verdere technologische innovaties, maar ook van politieke en maatschappelijke ontwikkelingen.

Volgens het laatste marktonderzoek van Markets and Markets groeit de artificial intelligence markt van $21,46 miljard in 2018 naar $190,61 miljard in 2025. Belangrijkste redenen voor deze cijfers zijn de groei van big data, het toenemende gebruik van cloud toepassingen en diensten en de groeiende vraag naar slimme virtuele assistenten. Tegelijkertijd blijft AI een complexe technologie en zijn AI experts en developers schaars.

 

Zuidoost Nederland

 

De Regio Zuidoost Nederland is één van de meest ondernemende gebieden in Nederland1. Er heerst een uitstekend klimaat om innovaties in de maakindustrie, agrofood en logistiek op te schalen tot nationale en internationale proporties. Deze economische pijlers versterken elkaar en vormen het fundament van de regio. Hieruit ontstaan unieke combinaties die van grote betekenis zijn voor de ontwikkeling van de regionale en nationale economie en bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Nu én in de toekomst.

De regio grenst voor een groot deel aan de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen en daardoor wonen binnen een straal van 100 kilometer rondom Zuidoost Nederland 15,6 miljoen mensen.

In de regio zijn tal van overheidsorganisaties en samenwerkingsverbanden actief om de regionale economie te versterken. Voorbeelden daarvan zijn de Brightlands Campus Greenport Venlo en de recent opgestelde Investeringsagenda om te komen tot de gezondste regio van Nederland. Daarnaast kent de regio Crossroads Limburg, het economic development board van de regio, waarin overheid, onderwijs en het bedrijfsleven gezamenlijk vertegenwoordigd zijn. Kortom Zuidoost Nederland is een economisch belangrijke, slimme en innoverende regio met grensoverschrijdende kansen.

 

 

Ambitie

 

Vandaar dat het LTIF de ambitie heeft om, naast een goed rendement, de economische ontwikkeling en positie van Zuidoost Nederland te versterken en werkgelegenheid te creëren. Startups acht het hierin essentieel, want met startups innovativiteit, werkgelegenheid en economische groei gestimuleerd.

 

Voor de startups zelf én voor de toeleveranciers en stakeholders uit de regio. Bovendien houdt het knappe koppen, afgestudeerde studenten en innovators in de regio.